Rekonštrukcia dvora ZOS Komenského

September 2014 / Prečítané 1402 krát

   Mesto Pezinok s finančnou podporou BSK (1500 €) z celkových nákladov 4018,40 € zrekonštruovalo dvor Zariadenia opatrovateľskej služby na Komenského ulici 23, Pezinok.
   Z dôvodu bezpečnosti bolo potrebné, aby sa riešil havarijný stav plochy dvora, na ktorom sa klienti pohybujú. Realizáciou projektu sa odstránilo riziko úrazu a zvýšila sa aj estetická hodnota a využiteľnosť priestorov.

 

Ing. Michal Seliga, Referát vzťahov s verejnosťou a projektového riadenia

 


Ohodnoťte článok: