Oprava výtlkov novou technológiou

September 2014 / Prečítané 1582 krát

   Mesto Pezinok v mesiaci august a september opravovalo výtlky na ulici M. R. Štefánika a Holubyho ulici novou technológiou založenou na hĺbkovom infra ohreve. Naše mesto je tak po Košiciach druhým Mestom na Slovensku, kde bola táto technológia aplikovaná. Pri jej používaní sa výtlk nefrézuje, ale dochádza k nahriatu výtlku a okolia do hĺbky 10 cm na teplotu 165 – 180°C a vyplneniu nahriatym materiálom na takú istú teplotu, čo zabezpečuje úplné prepojenie oboch materiálov. Pri takejto oprave nevznikajú medzery medzi starým a novým asfaltom. Do podložia cesty tak nepreniká vlhkosť. Uvedenú technológiu je možné využiť i v zimnom období až do -15°C bez ovplyvnenia kvality. Na týchto dvoch uliciach si budeme vedieť porovnať kvalitu opravy lokálnych výtlkov technológiou infra ohrevom a štandardnou opravou. Najväčší význam má však táto technológia v zimných mesiacoch pri odstraňovaní výtlkov a jám, pretože opravy ciest sa ňou dajú robiť aj počas mrazov.

 

(OŽP, KS a D)


Ohodnoťte článok: