Futbalisti PŠC do novej sezóny

August 2014 / Prečítané 1227 krát

    Naši futbalisti majú za sebou vo všetkých kategóriách letnú prípravu so svojimi trénermi a držíme im palce, aby sa im nadchádzajúca sezóna vydarila. V roku 2014 náš futbalový oddiel získal finančný príspevok od Nadačného fondu Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis v sume 2500,- eur. Finančné prostriedky boli určené na nákup striedačiek k tréningovému ihrisku, na ktorom sa už môžu hrať nielen priateľské zápasy. Časť dotácie sa použije aj na nákup športových súprav pre najmenších a na nákup didaktických pomôcok. Týmto ďakujeme Nadačnému fondu Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis za poskytnutú dotáciu pre futbalový klub PŠC Pezinok.
   Pred novou sezónou prišlo k zmene aj na pozícii predsedu futbalového klubu PŠC. Doterajší predseda Ján Farbula požiadal o uvoľnenie z dôvodu svojho pôsobenia vo vyšších futbalových štruktúrach Bratislavského kraja, ktoré mu neumožňujú vykonávať aj funkciu predsedu nášho klubu. Výbor klubu ďakuje Jánovi Farbulovi za odvedenú prácu v klube a verí, že sa bude aj naďalej aktívne zaujímať o pezinský futbal. Členovia výboru zvolili za nového predsedu klubu PŠC pán Igora Andela, doterajšieho člena výboru. Spoločne budeme naďalej pomáhať a podporovať rast našich futbalistov.

 

Miloš Andel, člen výboru PŠC

 


Ohodnoťte článok: