Poďakovanie

August 2014 / Prečítané 1509 krát

 

  Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa prišli 22. 8. rozlúčiť s našou milovanou manželkou, mamou, babkou a svokrou
Oľgou VAGAČOVOU
rod. Šuranovou.
Ďakujeme za kvetinové dary a slová útechy. Smútiaca rodina.
Ďakujem všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa prišli 4. 8. 2014 rozlúčiť s mojím manželom
Tiborom KREJČÍM.
Ďakujeme za kvetinové dary a slová útechy. Manželka Viola, dcéry Janette, Natália a smútiaca rodina.