Na starobylom Devíne opäť RADOSŤ

August 2014 / Prečítané 758 krát

    Na starobylom hrade Devín opäť zneli hymnické a z národného hľadiska významné piesne, ktoré do jednotného spevníka ako výraz vďakyvzdania venovaného príležitosti 1150 výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda k našim predkom na Veľkú Moravu spracoval autor projektu Posolstvo piesní Slovensku a svetu doc. Viliam Ján Gruska. Druhý ročník tohto unikátneho podujatia sa uskutočnil v sobotu 19. júla 2014, na pravé poludnie, keď sa na vyše 50 vrchoch, pahorkoch a historicky významných miestach slovenských dejín i prítomnosti rozospievali hrdlá tisícov spevákov z rôznych zoskupení chrámových i folklórnych pod pomyselnou dirigentskou taktovkou autora projektu. Hneď úvodné piesne v staroslovienčine „Otče náš“ a „Viruju“, ale tiež piesne z katolíckych i evanjelických kancionálov, piesne vlastenecké, ľudové i zľudovené podporili ekumenický charakter podujatia. Pezinský Folklórny súbor RADOSŤ mal opäť tú česť byť súčasťou tohto veľkolepého podujatia. Ani horúce poludňajšie slniečko nemohlo odradiť spevákov od nadšeného, oduševneného spievania, ku ktorému sa pridávali aj návštevníci starobylého hradu. Svojím nadšením nešetril ani mladý študent z ďalekej Kolumbie, ktorý si odniesol do vlasti spoločnú fotografiu. Opäť sa raz potvrdila aj kvalita spevákov FS RADOSŤ, keď jeho dvaja sólisti Eva Frťalová a Pavol Nagy dostali dôveru organizátorov a sólovo zaspievali piesne „Viruju“ a „Keby som bol vtáčkom“. Srdečná vďaka doc. V.J. Gruskovi a jeho pomocníkom za vytvorenie a zorganizovanie jedinečného projektu, ktorý sa určite stane posolstvom medzi generáciami.

 

Eva Frťalová


Ohodnoťte článok: