Tanečná akadémia Sunny Dance pozýva do svojich radov

August 2014 / Prečítané 1177 krát

     V roku 2012 vznikla v Pezinku prvá Tanečná Akadémia s názvom Sunny Dance. Jej zakladateľkou je profesionálna tanečníčka a dlhoročný tanečný podagóg Bronislava Jurášová.
Akadémia sa zaoberá tanečno-pohybovou prípravou a výchovou detí v predškolskom veku, detí základných a stredných škôl. Tanečníci pracujú s rôznymi tanečnými technikami a štýlmi – show dance, moderný, jazzový, klasický a scénický tanec, či tanec za sprievodu živých bubnov, zumbadance a iné. Pravidelne organizujú polročné a koncoročné vystúpenia v pezinskom Dome kultúry. Spĺňa vysoké profesionálne kritériá a pripravuje svojich žiakov na tanečné konzervatóriá a umelecké školy.V školskom roku 2013/2014 boli úspešne prijaté štyri deti na konzervatórium v Bratislave.
   Zmyslom Akadémie Sunny Dance je rozvíjať lásku k tancu a umeniu, prinášať do života radosť z pohybu a spokojnosť z práce v tanečnom kolektíve.
   Akadémia pôsobí na dvoch školách a to na ZŠ Fándlyho, ZŠ Na Bielenisku, alebo na ZŠ Kupeckého.
   Všetky deti, ktoré chcú rozvíjať svoj pohybový talent, sa môžu v prvý septembrový týždeň zúčastniť zápisu na ZŠ Fándlyho, alebo na ZŠ Na Bielenisku.

 

Viac info na www.sunnydace.sk alebo na tel. č. 0907 110 103