Slávik Slovenska 2014 – viac detí zo ZUŠ

August 2014 / Prečítané 710 krát

Deti boli slávnostnwe prijaté v Starej radnici    V poradí 24. ročník celoštátnej speváckej súťaže detí a mládeže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne Slávik Slovenska, ktorý sa konal v mesiacoch februárjún t. r., mal svoj štandardný priebeh v podobe školských, okresných a krajských výberových kôl. Víťazi krajských kôl sa stretli na finálovom kole 20. júna t. r. v Pezinskom kultúrnom centre, kde zabojovali o najvyššie tituly a laureátstvo súťaže. Základné (školské) kolá Slávika Slovenska 2014 sa konali na vyše 1500 školách na Slovensku a celkovo v základných kolách súťažilo vyše 30 tisíc detí, čomu sme veľmi radi. I touto cestou chceme ako organizátori súťaže poďakovať stovkám pedagógov, rodičov a ostatným partnerom, že pomáhali deťom s prípravou na súťaž. Finále v Pezinku bolo krásne, veľkolepé, odozvy naň viac ako priaznivé. Pre mnohých účastníkov slávika bol Pezinok veľkou neznámou, o to viac odchádzali nadšení a s perfektnými dojmami z krásneho a dynamicky sa rozvíjajúceho mesta, kde sa navyše udržujú a pestujú tradície. Pokiaľ ide o celkovú úroveň súťaže, tá sa najviac odrazila na výkonoch 24 finalistov. Boli to napospol zrelé spevácke výkony, nesmierne citlivé a plné emócií. Veď sa súťažilo o tie najvyššie spevácke pocty na Slovensku! Čo však bolo príznačné pre tento ročník súťaže, bola vyššia účasť žiakov ZUŠ. Odrazilo sa to napokon aj na výsledkoch: z jedenástich odmenených na najvyšších miestach boli siedmi žiakmi ZUŠ.
   Aj vďaka tejto skutočnosti je súťaž naozaj kvalitnou prehliadkou speváckej úrovne najmladšej generácie, čo nás veľmi teší. Trocha je nám ako organizátorom ľúto, že sa finálového kola Slávika Slovenska nemohol zúčastniť pre svoje pracovné povinnosti v Ríme samotný garant súťaže Peter Dvorský, ktorý má k Pezinku veľmi blízky vzťah. Nezabudol však poslať telegram, v ktorom hovorí: „ Ďakujem za pozvanie na národné finále Slávika do Pezinka a zároveň vám chcem povedať, ako mi je ľúto, že nemôžem byť s vami všetkými a tešiť sa z tých nádherných detí, zo speváčikov, ktorých nám môže závidieť celý svet. Verte, že by som si po dlhšom čase rád vychutnal krásu ľudovej piesne, vyspievanú našimi najvzácnejšími spevákmi. Nech má 24. ročník nášho slávika neutíchajúci úspech, nech máme všetci radosť zo spevu. Pozdravujem deti, rodičov, učiteľov, kolegov muzikantov, prosto všetkých! Zo srdca ďakujem tohtoročným hostiteľom slávika – milým Pezinčanom! Prijmite, prosím, moje najúprimnejšie pozdravy. Váš Peter Dvorský. “

 

Dr. Peter Štilicha,
predseda Výkonného výboru Slávika Slovenska 2014

 


Ohodnoťte článok: