Priateľstvo sa utužuje

August 2014 / Prečítané 1248 krát

    Aj v roku 70. výročia SNP sa potvrdzuje srdečné priateľstvo medzi Základnými organizáciami Slovenského zväzu protifašicstických bojovníkov z Pezinka a Spišskej Novej Vsi. Priateľské vzťahy boli nadviazané v roku 2010 a od tohto obdobia pokračujú a sú čím ďalej intenzívnejšie. Základné organizácie si vymieňajú skúsenosti zo svojej činnosti pri vzájomných stretnutiach. Aj v dňoch 18. a 19. júla 2014 sa stretli v Spišskej Novej Vsi. Delegáciu Základnej organizácie SZPB z Pezinka tvorili podpredseda Základnej organizácie Miroslav Kralovič spolu a dvaja ďalší členovia Základnej organizácie, p. Bončo Milan a p. Paterman Jozef. Za hostiteľov sa stretnutia zúčastnili všetci členovia výboru Základnej organizácie SZPB v Spišskej Novej Vsi s ich predsedom p. Michalom Kuchárom. Program stretnutia hostitelia pripravili veľmi bohatý. Od položenia kvetov ku všetkým pomníkom národno-oslobodzovacieho boja až po prijatie u primátora Spišskej Novej Vsi. Atmosféra stretnutia bola veľmi srdečná a priateľská. Umocnila to aj skutočnosť odovzdania drobných upomienkových darčekov zo strany predstaviteľov pezinskej organizácie pánu primátorovi hostiteľského mesta PhDr. Jánovi Volnému PhD., ako aj členom výboru ZO SZPB v Spišskej Novej Vsi. V rámci spoločného rokovania sa dohodli, že v roku 70. výročia SNP činnosť ich organizácií bude zameraná predovšetkým na pravdivé objasňovanie udalostí spojených s prípravou a priebehom bojov v Slovenskom národnom povstaní. V zabezpečení čo najväčšieho počtu svojich členov a sympatizantov, predovšetkým však mladých ľudí na miestnych ale aj celoslovenských oslavách 70. výročia SNP v Banskej Bystrici. Nie malú pozornosť venovali príprave výročných členských schôdzí v oboch základných organizáciách za účelom omladenia výborov ZO, nakoľko tieto sú v oboch organizáciách prestarlé. Na záver stretnutia v popoludňajších hodinách dňa 19. júla sa dohodli, že sa stretnú na celoslovenských oslavách výročia SNP v Banskej Bystrici a následne v Pohronskom Bukovci, kde Pezinčania umiestnili pamätnú tabuľu svojmu rodákovi brigádnemu generálovi Karolovi Pekníkovi ako jednej z vedúcich osobností SNP a ktorého Nemci zastretili pri pokuse o útek zo zajatia práve v tejto obci dňa 1. novembra 1944. Zástupcovia ZO SZPB Pezinok pozvali svojich priateľov zo Spiša v novembri 2014 na recipročnú návševu vo viere a presvedčení, že priateľstvo a dobré vzťahy sa budú aj naďalej prehlbovať.

 

Miroslav Kralovič

 


Ohodnoťte článok: