Zmrzačené roky / Veľká vojna 1914-1918

August 2014 / Prečítané 1311 krát

    Aktuálna výstava Mestského múzea v Pezinku pod názvom Zmrzačené roky / Veľká vojna 1914-1918 rozpráva o udalostiach tohto hrozného vojnového konfliktu formou fiktívneho príbehu. Príbehu neexistujúcej pezinskej rodiny. Jej členovia, syn a rodičia, si počas celej doby vojny vymieňajú listy, zostávajú vo vzájomnom kontakte, informujú sa o videnom, vypočutom a prežitom. Martin, vojak na fronte, píše svoje pocity a zážitky rodičom do Pezinka a tí mu spätne odpovedajú a referujú o udalostiach doma. Listy nás prevedú obdobím piatich vojnových rokov a vyrozprávajú príbeh frontu i zázemia. Cez Martinove slová sa ocitneme na bojiskách ruského a talianskeho frontu, dozvieme sa bližšie informácie o bojových akciách i chvíľach pokoja, spoznáme osudy mnohých narukovaných Pezinčanov. Listy rodičov približujú realitu vtedajšej doby z pohľadu tých, ktorí zostali doma. Nedostatok pracovných síl spôsobený odchodom mužov na front, slabo obrobené polia a vinohrady, drahota, rekvirácie, potravinové prídely, hlad a choroby...
   Korešpondencia obsahovo zodpovedá dobovým reáliám, opiera sa o historické fakty. O archívne dokumenty a staré kronikárske záznamy. Listy, tvoriace hlavnú os celej výstavy, sú formulované tak, ako by boli azda písané, keby v čase ich vzniku neexistovala cenzúra. Necenzurovaná korešpondencia – prehrešok voči historickej realite – nám dala priestor na lepšie a silnejšie sprostredkovanie a priblíženie doby, ktorá natrvalo poznamenala životy miliónov ľudí.
Inštaláciu dopĺňa a umocňuje aj zvuková podoba listov – do príbehu Martina a jeho rodiny sa tak môžu návštevníci nielen začítať, ale aj započúvať.
    Výstava je súčasťou spoločného projektu Mestského múzea v Pezinku a Malokarpatského múzea v Pezinku, ktoré prinášajú tému prvej svetovej vojny v dvoch výstavách, spojených jedným názvom Veľká vojna 1914 – 1918 s podtitulmi Zmrzačené roky a Stigmy. Výstavy v priestoroch oboch múzeí trvajú do 30. novembra 2014.

 

Petra Pospechová, Mestské múzeum v Pezinku