V Pezinku aj v Kitsee je doma

August 2014 / Prečítané 1300 krát

    Vzácne stretnutie so svojím rodiskom prežil v tomto roku najstarší žijúci pezinský hasič, 93-ročný Rudolf Turanský, člen DHZ Pezinok – mesto. Narodil sa totiž v neďalekom rakúskom Kittsee a spolu zo svojim synom Gustávom navštívili po rokoch túto malebnú hraničnú obec.
   Jeho rodičia tu pracovali ako roľníci. Domov na Slovensko sa vrátili i s malým Rudkom a usadili sa v Pezinku. Rudolf tu chodil do školy a vyučil sa za maliara. Tejto profesii bol verný, až kým neprešiel k profesionálnej požiarnej ochrane na OVPÚ Bratislava vidiek, kde pracoval ako zásahový hasič z povolania až do odchodu do dôchodku.
   Naďalej však ostal hasičstvu verný. Ako dôchodca, člen DPO SR, pomáhal všade, kde ho o to požiadali. Bol a stále je aktívnym členom DHZ Pezinok-mesto, ktorý v tomto roku oslávil 140. výročie svojho založenia. Rudolf Turanský medzi dobrovoľnými hasičmi pracuje takmer 80 rokov. Pomáha tiež mestu Pezinok a obciam v okolí. Spolu so synom Gustávom už dlhé roky vyrábajú, inštalujú a rekonštruujú sochy či záhradnú keramiku. Spomeňme napríklad pamätník padlým v SNP na území zámockého parku, či sochu patróna hasičov sv. Floriána na starej hasičskej zbrojnici.
   V rodnej obci Kittsee prijali Rudolfa Turanského na radnici, kde si pozrel v matrike zápis o svojom narodení a po prvý raz vo svojom živote videl podpis svojho otca. Ako hasič tiež navštívil tunajší dobrovoľný hasičský zbor. Jeho príklad je nepochybne inšpiráciou pre mnohých mladších kolegov.

 

Peter Ronec