Novodobá história Mestskej polikliniky

August 2014 / Prečítané 1458 krát

    Budovy Mestskej polikliniky sú majetkom mesta Pezinok od roku 2005, kedy sa vďaka diplomacii a nadštandardným vzťahom medzi primátorom Pezinka Mgr. Oliverom Solgom a bývalým županom BSK Mgr. art. Ľubom Romanom uskutočnila zámena majetku mesta (Hestia a časť Domu sociálnych služieb na Hrnčiarskej ulici) v správe BSK za budovy Polikliniky Pezinok. Táto zámena bola schválená zastupiteľstvom BSK a Mestským zastupiteľstvom v Pezinku a pre Pezinok bola veľmi výhodná. Účel bol jasný – zabezpečiť zdravotnú starostlivosť občanom mesta na jednom mieste a zabrániť privatizácii tak, ako to prebehlo v iných mestách Slovenska.
   Na zabezpečenie správy, technického zabezpečenia a ďalšieho zhodnocovania týchto budov zriadilo Mesto Pezinok od 1. 7. 2006 správcovskú spoločnosť, ktorá dnes úspešne funguje pod názvom Pezinská mestská spoločnosť, s. r. o. (v skratke PMS, s.r.o.)
   V súčasnosti sa v troch budovách Mestskej polikliniky prenajíma priestor 42 nájomcov zdravotníckeho zamerania rôznych odborností a špecializácií. Zdravotnú starostlivosť v neštátnych ambulanciách poskytujú všeobecní lekári pre dospelých, všeobecní lekári pre deti a dorast, zubní lekári pre dospelých aj pre deti, čeľustná ortopédia, gynekológia, očná ambulancia, interná ambulancia, psychologické ambulancie, ORL ambulancia, zubná technika, RTG pracovisko, biochemické laboratórium, chirurgia, ortopédia, rehabilitácia, pľúcna ambulancia a kožná ambulancia.
   Od prechodu budov pod mesto Pezinok je snahou Mesta o technické zhodnotenie budov a zveľaďovanie a spríjemnenie vonkajšieho aj vnútorného vzhľadu budov, čo sa nám aj postupne darí i napriek odchodu mnohých lekárov, odchod ktorých z našich priestorov nedokážeme ovplyvniť. Odchod týchto lekárov v prvom rade skomplikoval dostupnosť komplexnej zdravotnej starostlivosti na jednom mieste hlavne starým ľuďom a imobilným pacientom.
   Napriek všetkému sa mestu v rámci svojich možností a v rámci svojej pôsobnosti darí zabezpečovať vhodné priestory pre rôzne, aj nové odbornosti a špecialistov v budovách Mestskej polikliniky. Nedávno začala poskytovať služby nová chirurgická ambulancia s poskytovaním aj niektorých služieb onkologickým pacientom a onedlho začne poskytovať služby novovybudované a novo zariadené RTG pracovisko, ktorého súčasťou bude digitálny RTG prístroj, mamograf a denzitometer (prístroj na meranie hustoty kostí). Takisto nájomcovia modernizujú aj ďalšie ordinácie a špecializované pracoviská.
   Prístrojové vybavenie ambulancií si zabezpečuje nájomca – prevádzkovateľ zdravotníckeho zariadenia, mesto sa podieľa na príprave nebytových priestorov na ich prenájom. Po ukončení I. a II. etapy zateplenia novej budovy a prístavby, po výmene okien na všetkých budovách a komplexnej rekonštrukcii vykurovania (nová kotolňa, radiátory a vyregulovanie) v celkovej hodnote 350 tis. eur, začala III. etapa zateplenia Starej budovy Mestskej polikliniky a opravy strechy Starej budovy. So zámerom zhodnocovať budovy Mestskej polikliniky. Verejnú súťaž vyhral dodávateľ zákazky UNIPRASTAV, spol. s r.o. v celkovej hodnote diela 101 tis. eur. Zmluvný termín ukončenia diela je 31.október 2014.
   Veríme, že snaha mesta o vytvorenie účelného a príjemného prostredia bude v prospech všetkým občanom Pezinka.

 

Ing. Juraj Pátek, konateľ a riaditeľ PMS, s.r.o.

 


Ohodnoťte článok: