Oberačky sa blížia

August 2014 / Prečítané 917 krát

    Leto nám pomaly vrcholí, vidno to už aj vo vinohradoch. Iršaj dozrieva a pomaly už aj ostatné, predovšetkým skoršie odrody „ zamakajú “. Vinohradníci končia s agrotechnickými prácami vo vinohradoch a s napätím očakávajú aká bude úroda. Už teraz vidno, že bude slabšia ako vlani. Aj keď tento rok náš chotár vo väčšej miere nezasiahlo krupobitie (zatiaľ), úrodu znížili iné činitele. Na jar predovšetkým húsenice nočného motýľa Noctua interposita vyžrali očká hlavne aromatických a modrých odrôd. Ich premnoženie spôsobila nezvyčajne teplá a suchá zima. Vďaka daždivému počasiu mesiacov júl a august bol veľký tlak hubových ochorení ako perenospóra, múčnatka, botritída a iné. Bolo veľmi náročné správne načasovať a skombinovať postreky. Kto to nezvládol, má výrazne poškodené hrozno, z ktorého bude ťažké vyrobiť kvalitné víno. Ďalším faktorom znižujúcim úrodu je zver a vtáctvo. Tento problém pretrváva aj vďaka neobrobeným a zarasteným vinohradom, kde zver má prirodzené útočisko, na rozdiel od lesa, kde je vyrušovaná a nemá dostatok potravy. Vinohradníci sa bránia ako vedia: oplotením, chemickými odpudzovačmi, sieťami, elektrickými oplôtkami ale aj plašením. Toto všetko im však výrazne zvyšuje náklady. Aj preto veľa ľudí prestalo obrábať svoje vinohrady. Je to začarovaný kruh.
   Z rozhodnutia Vinohradníckej a vinárskej komisie budeme pokračovať v monitorovaní obrobenosti vinohradov. Tie spustnuté a neobrobené (ich majiteľov) postúpime na ďalšie riešenie na príslušný odbor Okresného úradu. Ten jediný má v kompetencii uložiť aj prípadnú sankciu. Od 15. augusta je podľa zákona možné predávať burčiak. Z rozhodnutia VaV komisie preto budú na vstupoch do vinohradov uzamknuté rampy, aby sa zamedzilo krádežiam hrozna. Voľný vstup do chotára bude okolo rybníka pri Areáli zdravia, na Cajle od polesia. Ostatné rampy uzamkneme až do skončenia oberačiek. Kľúč na požiadanie bude na tel. čísle 0904108586 (Guštafík) a 0907593294 (Ing. Hanusková – mestská vinotéka). V čase najväčších oberačiek budú rampy cez víkend otvorené (cez deň). Ešte by som rád požiadal občanov o toleranciu a vzájomnú ohľaduplnosť pri pohybe po cestách vo viniciach. V čase oberačiek sa po nich budú vo zvýšenej miere pohybovať traktory, stroje a autá. Cyklisti a chodci musia chápať, že tieto cesty slúžia predovšetkým vinohradníkom. Vybudovalo ich bývalé JRD, ktoré bezplatne užívalo ich majetky. V súčasnosti patria mestu, ktoré ich aj spravuje.

 

Gabriel Guštafík, predseda VaV komisie pri MsZ v Pezinku

 


Ohodnoťte článok: