Mesto Pezinok

August 2014 / Prečítané 1032 krát

 obsadzuje voľné pracovné miesta
REFERENT ODDELENIA INVESTIČNEJ VÝSTAVBY, RELIZÁCIE A ÚZEMNÉHO PLÁNU MsÚ v PEZINKU


požadované predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie stavebného smeru
- znalosť práce s PC – Word, Excel, Outlook, Auto CAD, ODIS, Cenkros
- vodičský preukaz skupiny B
- bezúhonnosť
vítané predpoklady:
- prax vo vedení a dozorovaní stavebných prác
- inžinierska činnosť a príprava stavby
- znalosť zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
termín nástupu: 1. 9. 2014, resp. dohodou

REFERENT ODDELENIA INVESTIČNEJ VÝSTAVBY, RELIZÁCIE A ÚZEMNÉHO PLÁNU MsÚ v PEZINKU – referent úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania

požadované predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie stavebného zamerania, prax minimálne 1 rok
- znalosť práce s PC – Word, Excel, Outlook
- vodičský preukaz skupiny B
- bezúhonnosť
termín nástupu: 1. 10. 2014, resp. dohodou
   Bližšie informácie poskytne osobne, príp. telefonicky (033/6901 400) Ing. Ľubica Mezeiová – vedúca oddelenia investičnej výstavby, realizácie a územného plánu.

   Žiadosti so životopisom a fotokópiou dokladu o ukončenom vzdelaní zasielajte poštou na adresu:
   Mestský úrad, Radničné nám. 7, 902 01 Pezinok
prípadne prineste osobne do podateľne MsÚ (na prízemí), alebo pošlite elektronickou poštou na adresu: msu@msupezinok.sk .
   Mesto Pezinok si vyhradzuje právo písomne odpovedať len vybraným uchádzačom, ktorí budú pozvaní na ústny pohovor.

 

Mgr. Miroslav Šebesta, prednosta MsÚ v Pezinku