Spomienka na obete 1. svetovej vojny

August 2014 / Prečítané 819 krát

    Sté výročie vypuknutia 1. svetovej vojny sme si pripomenuli aj v našom meste, pretože straty na životoch sa nevyhli ani obyvateľom Pezinka. V nedeľu 27. júla, v predvečer smutného výročia, sa stretlo niekoľko desiatok Pezinčanov pri pamätníku Veľkej vojny pri Farskom kostole. Po položení venca s nápisom „Nezabúdame“ sa pietnemu zhromaždeniu prihovoril primátor mesta Oliver Solga. Prítomným spoluobčanom pripomenul, že na pezinských pamätníkoch nie sú vytesané mená všetkých priamych obetí vojny a rovnako chýbajú aj mená rodín, ktoré prišli o synov a bratov, mená manželiek, ktoré trpeli v zázemí a mená stoviek sirôt.
   Po príhovore farára Jána Ragulu sa za všetky obete 1. svetovej vojny prítomní občania spoločne pomodlili modlitbu všetkých kresťanov Otčenáš a Zdravas Mária.

 

(ra)

 


Ohodnoťte článok: