Priestor na súťaženie mladých výtvarníkov

Júl 2014 / Prečítané 913 krát

   Žiaci výtvarného odboru ZUŠ E. Suchoňa v Pezinku sa v uplynulom školskom roku zapojili do dvoch krásnych súťaží.
   Jednou z nich bola výtvarná súťaž Kupeckého svet, ktorej organizátorom je ZŠ Kupeckého v Pezinku. V 1. kategórii získal čestné uznanie Radoslav Klučár, v 2. kategórii obsadili žiaci ZUŠ E. Suchoňa všetky tri miesta – 1. miesto Zuzana Bírová, 2. miesto Šimon Šebo a 3. miesto Hana Čechvalová. Rovnako v 4. kategórii obsadili prvé priečky žiaci našej ZUŠ: 1. miesto Saška Jalovecká, 2. miesto Veronika Vojtaníková a 3. miesto Marek Jelok. Cenu primátora získala Klaudia Jajcayová, Cenu mesta Pezinok Jakub Drahoš a Cenu poroty si odniesla Zuzana Cibulková. Menovaní ocenení žiaci pracujú pod vedením vynikajúcich pedagogičiek – akad. maliarky Júlie Piačkovej a Mgr. art. Danice Tykovej.
Žiaci Danice Tykovej vystavovali svoje práce aj na Medzinárodnej výtvarnej ekologickej súťaži v Banskej Štiavnici, kde dve z udelených cien získali žiačky našej ZUŠ, a to Cenu B. Štiavnice Simona Hudáková a cenu Terra permonia Milka Drnáková.
   Všetkým oceneným žiakom a ich pedagogičkám vyslovujeme poďakovanie za krásnu reprezentáciu školy, blahoželáme a prajeme veľa ďalšej tvorivej invencie.
Za pozornosť iste stojí aj spoluúčasť žiakov ZUŠ E. Suchoňa na autorskej výstave akad. maliara Igora Piačku v Malokarpatskom múzeu v Pezinku. Deväť autorov výtvarného odboru sa tu prezentovalo svojimi interpretáciami obrazu Igora Piačku „Doba nežná“ (A. Drgala, Ľ. Fordinálová, B. Leschingerová, P. Noskovičová, L. Radová, V. Čipelová, M. Maduniczky, D. Maday a D. Tyková).

 

(ZA)

 


Ohodnoťte článok: