Ocenení Cajlané

Júl 2014 / Prečítané 1341 krát

   Združenie dychových hudieb Slovenska od roku 1992 udeľuje CENU ZDHS za osobitné úsilie pri udržiavaní a rozvíjaní tradícií dychovej hudby na Slovensku a umelecké úspechy doma i v zahraničí. Cenu udeľuje na základe návrhov krajských jednotiek ZDHS a ostatných členov predstavenstva ZDHS, a toto ocenenie odovzdáva spravidla na svojich významných vrcholných podujatiach a Dychfestoch ZDHS.
   A tak tomu bolo 5. júla 2014 na Vištukfeste vo Vištuku, kde udelilo: CENU ZDHS Dychovej hudbe CAJLANÉ za reprezentačnú nadväzujúcu činnosť na pôde mesta Pezinok pri príležitosti 140. výročia prvej zmienky o dychovej hudbe v meste Pezinok.
   Taktiež udelilo CENU ZDHS p. Františkovi Féderovi za dlhoročnú hráčsku prax v dychových hudbách pôsobiacich na území mesta Pezinok. Zvláštne poďakovanie mu patrí predovšetkým za neoceniteľnú prácu pri príprave a organizovaní Medzinárodného súťažného festivalu malých dychových hudieb „Dychovky v Preši“.
   Ceny odovzdala predsedníčka ZDHS Bratislavského kraja Mgr. Miroslava Záhumenská.

 

(r)

 


Ohodnoťte článok: