Omša k výročiu kňazstva

Júl 2014 / Prečítané 1828 krát

   Na slávnosť svätých Cyrila a Metoda si pri svätej omši v Kostole Povýšenia sv. Kríža v rodnej obci Cajla pripomenul 55. výročie kňazstva (1. 7. 1959), 65. výročie sľubov (16. 8. 1949) a 82 rokov života kňaz – salezián, pedagóg a bývalý sprievodca pútnikov v Ríme don Štefan Šilhár SDB (2. 7. 1932). Svätá omša bola zároveň obetovaná aj za jeho bratanca, kňaza – saleziána, pedagóga a misionára v Austrálii dona Alfonza Šilhára SDB, ktorý bol za kňaza vysvätený tiež pred 55 rokmi a 7. augusta uplynie 15 rokov od jeho úmrtia. Hlavným celebrantom sv. omše bol don Štefan Šilhár, kazateľom don Vojtech Zeman a spolu s nimi koncelebrovali don Alojz Ondrejka a don Ľudovít Baňovič. Svätá omša sa začala v záhrade pri kostole, ale pre nečakaný dážď sa jej slávenie dokončilo vnútri v kostole.

 

Peter Sandtner

 


Ohodnoťte článok: