Obdobie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Júl 2014 / Prečítané 858 krát

   Leto – čas dovoleniek, oddychu a voľna, letných prázdnin. Je to obdobie sprevádzané zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v lesoch, na poliach, iných trávnatých porastoch i v domácnostiach. Nárast počtu požiarov býva dôsledkom mimoriadne teplého a suchého počasia, ale i voľného pohybu mládeže a detí v prírodnom prostredí, často bez dozoru dospelých. Podľa celoslovenskej štatistiky spôsobujú deti najviac požiarov v súkromnom vlastníctve bytového hospodárstva, poľnohospodárstve a v lesnom hospodárstve. V priebehu letných prázdnin by mali dospelí deťom venovať zvýšenú pozornosť. Deťom do rúk zápalky nepatria. Neodbornou manipuláciou s plynovými a elektrickými spotrebičmi, s horľavými kvapalinami a plynmi, ale i hrou so zápalkami a zakladaním ohňov v prírode dochádza k mnohým požiarom. Hra so zápalkami mala veľakrát tragické následky. Spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve, vypaľovanie trávnatých porastov, kríkov a stromov tiež má v mnohých prípadoch za následok rozsiahly požiar.
   V letnom období sa vykonávajú poľnohospodárske práce. Robí sa zber obilnín, ich pozberová úprava a skladovanie objemových krmovín a slamy. Tieto činnosti zvyšujú nebezpečenstvo vzniku požiaru a jeho rozšírenia. Dôsledkom týchto požiarov sú veľké materiálne a ekologické škody. Sú to požiare, ktoré často ohrozujú zdravie i život ľudí. Upozorňujeme občanov na všeobecnú povinnosť, ohlásiť každý spozorovaný a vzniknutý požiar na tel. č. 150 alebo 112.
   Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku praje všetkým spoluobčanom i deťom príjemné prežitie dovoleniek a letných prázdnin. Zároveň veríme, že naše rady prispejú k zabráneniu možných požiarov a zníženiu prípadných škôd.

 

mjr. Ing. Škvarková,OR HaZZ v Pezinku

 


Ohodnoťte článok: