IV. ročník Malokarpatskej školskej ligy v zbere papiera

Júl 2014 / Prečítané 1021 krát

   Ďalší ročník Malokarpatskej školskej ligy v zbere papiera je úspešne za nami. V školskom roku 2013/2014 sa do školského zberu papiera zapojilo celkovo 33 škôl a spolu sa vyzbieralo takmer 500 ton papiera. Školský zber papiera pomáha už malým deťom uvedomovať si zmysel recyklácie druhotného odpadu akým je aj papier, a tým zvyšovať ich pochopenie dôležitosti ochrany životného prostredia. Sme radi, že k zvyšovaniu environmentálneho uvedomenia u žiakov nižších ročníkov môže takýmto spôsobom pomáhať aj spoločnosť Marius Pedersen, a.s. .
   Ako v každom ročníku školskej ligy sa aj v tomto súťažilo v dvoch kategóriách:
- Prvou kategóriou bola škola, ktorá nazbierala najväčšie množstvo papiera.
- Druhou kategóriou bolo najväčšie nazbierané množstvo papiera na jedného žiaka. Z tohto dôvodu sa výsledky oboch kategórií odlišujú a vyhrať môže naozaj každý, aj školy s menším počtom žiakov.

V kategórii za najviac vyzbieraného papiera v rámci celej školy bolo poradie víťazov nasledovné:
1. Základná škola Kupeckého v Pezinku
2. Základná škola Fándlyho v Pezinku

   V ďalšej kategórii, v ktorej sa hodnotilo podľa množstva vyzbieraného papiera v prepočte na jedného žiaka rozhodlo o prvom a druhom mieste jedno jediné kilo, čo poukazuje na fakt, že naozaj každé kilo sa počíta!!!
  
V tejto kategórii sa umiestnili školy nasledovne:
1. Základná škola, Jabloňové
2. Základná škola, Doľany
3. Základná škola, Kuchyňa

   Odmenou pre školy v rámci vyzbieraného papiera na školu boli rôzne výlety. Žiaci zo Základnej školy Kupeckého v Pezinku boli na výlete na vodnom diele Gabčíkovo, kde mali možnosť ísť loďou cez plavebné komory, dozvedieť sa informácie o výrobe elektrickej energie a na záver navštívili vodný mlyn v Jelke so zaujímavou prednáškou domáceho sprievodcu. Za druhé miesto vyhrala Základná škola Fándlyho poukážky do Aquaparku Senec. Za kategóriu v množstve vyzbieraného papiera na jedného žiaka získavajú školy finančnú odmenu.
   Týmto by chcela spoločnosť Marius Pedersen, a.s. poďakovať všetkým školám zúčastneným v tohtoročnom zbere papiera a pevne veríme, že aj 5. ročník malokarpatskej školskej ligy v zbere papiera prinesie rovnaký úspech ako ostatné ročníky.

 

Jakub Kalivoda, obchodný zástupca, Marius Pedersen, a.s.

 


Ohodnoťte článok: