Deň pezinského baníctva – 24. jún

Júl 2014 / Prečítané 914 krát

   V uvedený deň tohto roku, už po 13-krát v novodobej histórii, boli členovia baníckeho stavu oficiálne prijatí primátorom mesta Pezinok. Deje sa tak na počesť prvej písomnej zmienky o ťažbe drahých kovov v pezinskom chotári. Pred 675 rokmi udelil vtedajší panovník Karol Róbert túto výsadu pezinským a svätojurským grófom Petrovi a Sebušovi ako druhým v Uhorsku.
   Stretnutie vedenia mesta s baníkmi sa uskutočnilo v Obradnej miestnosti MsÚ. Svojím vystúpením ho spestrili žiačky ZUŠ ES predvedením niekoľkých skladieb pre štyri flauty. Po pozdravnom príhovore primátora mesta Olivera Solgu predseda MBS Jozef Mišuta v mene jeho členov poďakoval za prijatie a v krátkosti chronologicky zhrnul najdôležitejšie dátumy a udalosti v pezinskom baníctve od polovice 13. po koniec 20. storočia. Pri príležitosti tohto významného dňa bola niektorým členom MBS udelená medaila Jozefa Entzlera za aktívnu činnosť v spolku. V následnej družnej besede sa spomínala minulosť baníctva v Pezinku, ale aj súčasná situácia v baníctve a v aktivitách spolku.

 


Ohodnoťte článok: