Podujatie pezinských matičiarov

Júl 2014 / Prečítané 950 krát

   Dňa 16. 5. 2014 sa v Dome kultúry v Pezinku uskutočnilo pre žiakov Základnej školy Kupeckého ul. a verejnosť podujatie pod názvom Kytice Matice. Program otvorila básňou Mama pani Mária Kopitková a Pezinský matičný súbor zaspieval niekoľko ľudových piesní. Slova sa ujali Ing. Mirko Turčan a Mgr. Kvetka Slyšková, ktorá spolu s pani učiteľkami a žiakmi Zš. Dúbravka – Bratislava pripravila pekný a hodnotný program. Zároveň uskutočnila medzi žiakmi kvíz znalostí o Matici slovenskaj. V sále okrem iného odznela Európska hymna na slovenský spôsob v úprave Mirka Turčana v doprovode vystupujúcich žiakov. Na záver bola predstavená nová predsedníčka MOMS v Pezinku pani Helena Slamková.

 


Ohodnoťte článok: