Diamantoví maturanti

Júl 2014 / Prečítané 995 krát

   V máji 1954 na Pezinskej Jedenásťročnej strednej škole ukončilo stredoškolské vzdelanie s maturitou 26 žiakov – absolventov. Niektorí sa ihneď zapojili do pracovného procesu, niektorí pokračovali v štúdiu na vysokých školách. V čase ich mladosti a neskôr i v aktívnom veku bola uzákonená pracovná povinnosť. Takže z maturantov sa stali úradníci, učitelia, projektanti, ekonómovia, stavbári i lekári. Za 60 ročné pomaturitné obdobie sa v päťročných intervaloch stretávali, no pomaly z nich ubúdalo. Z počtu končiacich maturitou už 11 zomrelo, 5 je horšie pohyblivých. A tí mobilnejší sa dňa 24.júna stretli v Babkinej izbe reštaurácie Slimáčka. Stretnutia sa zúčastňuje aj ich profesor matematiky a deskriptívnej geometrie Mgr. Dalibor Jičinský, ktorý sa pre neveľký vekový rozdiel už stal súčasťou kolektívu a sleduje život svojich bývalých žiakov. Rozhovor a debata po dobrom obede neobsahovali problémy s chorobami, ale ich predmetom bol život detí, vnukov, záhradka a koníčky. A v jednom prípade i kôň. S predsavzatím, že o rok, ak Boh dožičí, sa stretnú zase, sa rozchádzali so želaním zdravia, lebo v ich veku už len to potrebujú.

 

Vlasta Drozdová a Ľuba Chvosteková

 


Ohodnoťte článok: