Prečo klamú už aj o streche?

Júl 2014 / Prečítané 1679 krát

   Internetový portál onlinepezinok zrejme nikdy nepatril medzi objektívne médiá, ale to, čo si dovolil uprostred júla, prekročilo všetky medze. V článku „Strechárov na opravu Holubyho 22 nepoznajú ani po dvoch týždňoch“ si totiž autorka Alena Malchová dovolila klamať a zavádzať takým hrubým spôsobom, aký sa len tak nevidí. Čo je horšie, mnohí čitatelia jej na to skočili a rozhorčene sa pýtajú, či naozaj chceme vyhodiť vyše 400-tisíc eur na opravu strechy domu o veľkosti 30 x 10 m, ako tvrdí portál.
   Autorka začína pamflet slovami „Keď strechu – tak poriadnu! A rovno so škridlami zo zlata, a ebenovým krovom“. Je to len prvý z celého radu nezmyslov. Ten najväčší, do oči bijúci, však je, že autorka píše o stavbe s rozmermi 30 x 10 m, teda s plochou 300 m2. Kde vzala toto číslo? Dom na Holubyho 22 asi videla len z ulice. Lebo ten nemá tvar obdĺžnika, je v skutočnosti v tvare písmena „U“, pretože má ešte dve ramená do dvora. Vidno to aj na satelitnej mape, lenže tú sa autorka neobťažovala otvoriť. Rovnako sa neobťažovala nahliadnuť do materiálu, na základe ktorého sa v júni rozhodovalo mestské zastupiteľstvo o tom, že na opravu strechy si mesto vezme úver. Zistila by, že plocha je skoro dvojnásobná, oproti jej mylnej domnienke, presne 550 m2. Plocha strešnej krytiny, ktorá sa bude meniť, je preto vyše 830 m2. A to sú úplne iné čísla, podstatne vyššie, než tie, ktoré si vymyslela autorka Alena Malchová.
   V článku sa tiež uvádza, že podľa názoru nezávislých odborníkov sa hrubý odhad ceny pohybuje medzi 100 až 120-tisíc eur a aj pri zohľadnení pripomienok pamiatkárov by maximálna výška investícií nemala presiahnuť sumu 200-tisíc eur. Autorka Malchová pritom hovorí o stavbe rozmerovo ani nie polovičnej oproti skutočnému stavu. Preto by nás mohlo potešiť, že ak by pracovala so skutočnými proporciami budovy, dospela by aj ona k sume vyše 400-tisíc. Ale neteší, lebo ide len o ďalšie výplody autorkinej fantázie.
   Ak sa aj s nejakým odborníkom skutočne zhovárala, čo však vzhľadom na jej postupy uplatnené pri tvorbe článku, vôbec nie je isté, ten by jej mal zdôrazniť, že výška ceny závisí v prvom rade od rozsahu prác. A ten autorka nepozná, o čom ju usvedčuje aj fabulovanie o zlate a ebene. Na Holubyho 22 totiž nejde len o „bežnú“ výmenu krytiny a krovu. Treba nevyhnutne spraviť aj iné kroky vedúce k záchrane tejto pamiatky a úzko súvisiace práve s opravou strechy. Napríklad osadiť železobetónový veniec na spevnenie múrov, aby sa pod tiažou novej strechy „nerozchádzali“, spevniť klenby, pripraviť podkrovie tak, aby bolo v budúcnosti využiteľné a spraviť mnoho ďalšej roboty, vrátane klampiarskych prác a odkanalizovania plus búracie práce, ktoré tomu predchádzajú. Všetko za prísneho dohľadu pamiatkárov. Keby si autorka dala aspoň trocha námahy, z projektu by sa to dozvedela a nemusela by zavádzať čitateľov.
   Azda jediné pravdivé údaje, s ktorými portál vyrukoval, sa tak týkajú výšky úveru. Tá predstavuje 420-tisíc eur pri úrokovej sadzbe 1,20%. To, mimochodom, považuje za výhodný úver, aj autorka článku!
   Občan sa však môže pýtať, či vôbec treba opravovať strechu a investovať do nej 420-tisíc. Tu však treba poopraviť sumu 420-tisíc. To je totiž výška úveru, a teda maximálna cena, lenže konečná vysúťažená cena všetkých prác bude napokon zrejme výrazne nižšia. Aj tak ale ide o značnú investíciu. V tejto súvislosti si však pripomeňme, že mesto dlhodobo hľadalo možnosti financovania opravy tejto budovy z rôznych grantov, vrátane nórskych kráľovských fondov. Až potom sa rozhodlo pre mimoriadne výhodný úver. Na júlovom mestskom zastupiteľstve zaň hlasovali až 2/3 prítomných poslancov!
   Holubyho 22 totiž nie je obyčajný starý dom, ale jedna z najstarších budov v Pezinku, navyše susedí so zrekonštruovanou Krušičovou kúriou, ktorá je rovnako majetkom mesta a je možné tieto dve budovy poľahky prepojiť. Vnútri je síce časť už dlhšie opravená, no čo z toho, keď hrozí, že prípadný kolaps strechy by mohol nenávratne zničiť túto historicky cennú a pamiatkovo chránenú budovu stojacu v našom meste možno už od stredoveku, no celkom dokázateľne od 17. storočia.
   Autorka článku sa čuduje, že ani dva týždne po ukončení verejnej obchodnej súťaže nebol ešte známy víťaz, teda zhotoviteľ stavby. Tým samu seba usvedčuje z neznalosti zákonov a vyhlášok, keďže zo zákona majú neúspešní uchádzači 15 dní, aby sa odvolali proti výsledku súťaže. Malchová navyše spochybňuje aj formu a poukazuje na to, že jej by sa viac páčila elektronická aukcia. To je jej súkromný a ničím nepodložený názor, ktorý podsúva čitateľom. Mesto však vybralo takú formu verejnej obchodnej súťaže, ktorá bude nielen férová, ale navyše ochráni mesto pred špekulantmi, ktorí vstúpia do súťaže s najnižšou cenou, ale už vopred sa chystajú, že následne budú hľadať cestičky, ako ju navýšiť.
   Všetko to, čo uvádzame na tomto mieste, sú verejne dostupné informácie, ktoré nie je problém si overiť. Šancu overiť si ich mala aj autorka spomínaného pamfletu. Žiaľ, rozhodla sa vymýšľať si a klamať verejnosť. Ak si vymýšľala, treba sa pýtať, komu tým chcela uškodiť a komu poslúžiť. Ak si predsa len nevymýšľala ona sama, ale nechala sa neprofesionálne „zblbnúť“ niekým iným, treba sa pýtať, kým. Kto a prečo potrebuje klamať verejnosť už aj o rekonštrukcii strechy na Holubyho 22?
   Vo výsledku totiž nejde o nič iné, než o snahu za pomoci lží a výmyslov vykresliť správnu vec, akou je záchrana historickej pamiatky v centre Pezinka za výhodných a úplne transparentných podmienok ako zlodejinu a podvod na občanoch. Podľa našich informácií Mesto i jednotliví poslanci v tejto veci zvažujú možnosti využitia príslušných právnych prostriedkov voči autorke článku a portálu onlinepezinok.

 

(ra)


P.S.: Pani Malchová a redakcia onlinepezinok, nemyslíte si, že je čas ospravedlniť sa nielen Mestu a poslancom, ale predovšetkým vašim čitateľom, ktorých ste klamali a zavádzali?

 


Ohodnoťte článok: