Primátor vymenoval riaditeľky

Júl 2014 / Prečítané 1915 krát

   V kalendárnom roku 2014 sa k 31. 7. 2014 skončilo funkčné obdobie riaditeľkám na piatich materských školách a k 31. 8. 2014 sa ukončí funkčné obdobie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Orešie 3 v Pezinku. Tieto školy sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok. Po výberovom konaní, ktoré sa uskutočnilo v máji a v júni t.r. rady škôl jednotlivých MŠ a ZŠ s MŠ navrhli primátorovi Mesta Pezinok vymenovať do funkcie tieto riaditeľky:

· MŠ Bystrická 1 Pezinok Mgr. Andrea Hájičková
· MŠ gen. Pekníka 2 Pezinok Bc. Edita Varechová
· MŠ Svätoplukova 51 Pezinok Lýdia Babalová
· MŠ Vajanského 16 Pezinok Mgr. Jana Luzová
· MŠ Záhradná 34 Pezinok Jarmila Stražayová

   Primátor Mesta Pezinok Mgr. Oliver Solga 24. júna slávnostne odovzdal vymenovacie dekréty zvoleným riaditeľkám na nové päťročné funkčné obdobie. Za riaditeľa Základnej školy s materskou školou Orešie 3 Pezinok bol zvolený Mgr. Ondrej Koreň. Menovací dekrét mu bude odovzdaný v auguste.

 

(ra)

 


Ohodnoťte článok: