Zastupiteľstvo BSK rokovalo

Júl 2014 / Prečítané 948 krát

   V piatok 13. júna zasadalo zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja, v ktorom naše mesto zastupujú poslanci Prof. René Bílik a Mgr. Oliver Solga. Medzi najdôležitejšie body rokovania patrilo schválenie Záverečného účtu BSK za rok 2013. Dôležitým bodom programu bol aj Návrh stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Pezinka sa týkal aj bod o bezodplatnom prevode kruhového objazdu v smere Pezinok – Šenkvice do majetku BSK.

 

(r)

 


Ohodnoťte článok: