Tri otázky primátorovi

Júl 2014 / Prečítané 1011 krát

   Primátora mesta Mgr. Olivera Solgu sme požiadali o odpoveď na tieto otázky:

l Poslanci schválili na ostatnom zasadaní záverečný účet mesta za rok 2013 so stratou 549 712 eur. Asi treba občanom vysvetliť ako tento schodok vznikol?

- Schodok sa dá vysvetliť jednoducho. Naše kapitálové výdavky boli v minulom roku väčšie ako príjmy. Presnejšie: kapitálové príjmy boli 1 011 562 eur a výdavky 1 630 689 eur. A to preto, že sa nám nepodarilo naplniť kapitálové príjmy, teda predať nehnuteľnosti, ktoré sme mali schválené vo vyrovnanom rozpočte. Treba však povedať, že mesto nie je „v mínuse“, pretože sme v minulosti šetrili, a tak teraz môžeme do celkového výsledku zapojiť rezervný fond, teda minuloročnú stratu sanovať práve z neho. Je preto zarážajúce, že ma niektorí poslanci kritizujú za to, že sme v strate a pritom vedia, že sme nezískali kapitálové príjmy v takej miere, ako sme mali naplánované. Ako som už povedal, bolo to preto, lebo sa nám nepodarilo predať nadbytočné nehnuteľnosti, ktoré poslanci schválili v rozpočte na rok 2013. V niektorých prípadoch sa nám to však podarilo v tomto roku. V tejto súvislosti, ako je spomenuté aj v článku Záverečný účet mesta, je klamstvom tvrdenie Srdca Pezinka č. 3, že poslanci ho schválili tesnou väčšinou (16 poslancov hlasovalo za, 0 proti, 6 sa zdržalo a jeden nehlasoval) !
Aby si občania mohli urobiť predstavu o „premenlivosti“ hlasovaní uvediem jeden príklad. Poslanci pri schvaľovaní rozpočtu v decembri 2013 schválili v kapitálových príjmoch aj predaj budovy na Holubyho ulici č. 23, ktorú Mesto nedokáže na nič iné využiť. V máji, na zastupiteľstve, keď sa schvaľovali konkrétne podmienky predaja, predaj zablokovali. Upozornil som ich,
že dúfam, že ma nebudú kritizovať a brať na zodpovednosť pred voľbami za to, že nám 400 000 eur bude v rozpočte roku 2014 chýbať, alebo že budova, v ktorej už nikto nebýva, bude chátrať. Bolo by to z ich strany pokrytectvo. Jedna pani poslankyňa vyhlásila, že ona by bola ušetrila možno aj milión. Môžem povedať, že aj ja by som to dokázal a možno ešte vo väčšej miere, lenže za cenu zabrzdenia akéhokoľvek rozvoja mesta. Napríklad tak, že by sme neboli robili generálku kuchyne pre tisíc stravníkov na ZŠ Fándlyho za vyše 600 000 eur, ale riskovali by sme, že by nám ju hygienici zatvorili a potom by kritika dopadla len a len na moju hlavu. A možno hlavne o to ide ustavičným kritikom a nespokojencom.


l V treťom čísle časopisu sa objavila informácia o výške zadĺženosti mesta. Píše sa tam, že úverová zadĺženosť mesta v roku 2013 vzrástla. Aká je skutočnosť?

- Považujem túto informáciu za skreslenú a tendenčnú, tak ako mnoho iných podobných článkov, ktoré Srdce Pezinka uverejňuje. Nie je pravda, že výška úverov v roku 2013 vzrástla. Dôkaz, že autor článku tomu absolútne nerozumie, je to, že porovnával stav v roku 2012 (len komerčné úvery!) so stavom v roku 2013 (všetky úvery mesta, komerčné a ŠFRB).
Keď píšu o výške úverov, že je 2 815 000 eur v prvom rade zatajili občanom skutočnosť, že Mesto má len jeden „pasívny“ dlh a to 912 500 eur, ktoré splácame banke za kúpu budovy Základnej umeleckej školy. Všetky ostatné, a to úver na rekonštrukciu Krušičovej kúrie (viac ako polovicu – 73 154 eur) splácame z nájmov, bytové domy na Zumberskej a Za hradbami splácame celé z nájmov. Nemajú teda žiaden vážny dopad na rozpočet mesta. Mimochodom zákon povoľuje mestám úvery do výšky 60 percent, Pezinok nemá ani 20 percent. Výška úverového zaťaženia mesta postupne každým rokom klesá – nestúpa!

l Ostatné číslo Srdca Pezinka v celostránkovom článku nazvanom „Pokutami k blahobytu“ sa opäť vracia k problematike tepelného hospodárstva a Podniku bytových služieb. Aká je pravda?
- Neviem ako a či treba vôbec reagovať na túto znôšku hlúpostí a klamstiev pre istotu nepodpísaných insitných „odborníkov“ na ekonomiku a tepelné hospodárstvo. Chcem len pripomenúť, že sme nikdy nič nezatajovali a nič sme nespreneverili. Pán Grell ako predseda Dozornej rady PBS vedel absolútne o všetkom a nikdy nič nenamietal, preto vyzývam pána Grella na verejnú televíznu diskusiu v Televízii Pezinok. Tu predložím všetky dokumenty, vrátane výsledkov kontrol a pokuty ÚRSO a kontroly NKÚ. Na záver už len „pikoška“, ktorá zaznela na zastupiteľstve z úst nemenovaného poslanca, ktorý sa opýtal na margo hospodárenia PBS: „Čo ste urobili s peniazmi, ktoré ste vrátili občanom?“. Táto veta iste nepotrebuje komentár.

 

(r)

 


Ohodnoťte článok: