Ad: Malokarpatská vínna cesta na križovatke (Pezinčan č. 4/2014)

Máj 2014 / Prečítané 832 krát

   V aprílovom čísle Pezinčana vyšiel článok primátora Solgu Malokarpatská cesta na križovatke, v ktorom opisuje svoje dojmy z valného zhromaždenia Združenia MVC a tvrdí, že „ prešľapuje na mieste a žiadnym smerom sa nevyvíja “ a „ neplnilo a neplní ani polovicu svojich cieľov, ktoré má zakotvené v štatúte “ .
   Celý článok je znôškou poloprávd, ktoré pán primátor vyprodukoval na základe svojej zaujatosti voči Združeniu MVC a jeho spolupráci s Malokarpatským osvetovým strediskom, ktorú už niekoľkokrát dal verejne najavo, a to aj priamo na valnom zhromaždení, kde vykrikoval, že bude iniciovať ďalšie a ďalšie kontroly tejto spolupráce, keďže tá, ktorá sa na jeho podnet ako poslanca Bratislavského samosprávneho kraja už uskutočnila, nepreukázala nijaké fakty, ktoré by boli v rozpore so zákonom, resp. by znevýhodňovali jednu alebo druhú stranu.
   Keďže pán primátor sa kriticky vyjadroval k mnohým skutočnostiam, ktoré bolo potrebné podrobnejšie vysvetliť, a mesačník Pezinčan, z ktorého pán primátor urobil svoje polosúkromné médium, nechcel uverejniť moju reakciu v plnom rozsahu, uverejnil som ju v Srdci Pezinka, kde si ju je možné prečítať a na facebooku aj komentovať – na rozdiel od Pezinčana, kde asi ako pri jedinom médiu mimo krajín, ako je Severná Kórea, diskusia na internete nie je možná.
   Treba povedať, že pán primátor sa na valnom zhromaždení Združenia MVC zúčastnil po prvý raz, predpokladám, že preto, že v rámci Združenia sa objavila skupina, ktorá nejakým spôsobom dala najavo svoju nespokojnosť s jeho fungovaním a vytvorila otvorený list, ktorý podpísal aj pán primátor. List obsahoval jedinú konkrétnu požiadavku, ktorú valné zhromaždenie schválilo, avšak už bez prítomnosti pána primátora, ktorý z tohto zhromaždenia doslova ufujazdil, keďže diskusia na valnom zhromaždení sa nevyvíjala podľa jeho predstáv.
Pán primátor má jednu legitímnu požiadavku. Chce vidieť hospodárenie Združenia MVC, keďže nevie, kam idú „zisky“ zo vstupného. Tak na vysvetlenie – zo 40-eurového vstupného sa 20 vracia vinárom za predložené bonusy a ďalších 20 eur ide na vybavenie návštevníkov taškami, mapami, pohármi a informačnými materiálmi. Čo ostane, ide opäť na propagáciu regiónu, poznávacie cesty a v informačnú činnosť v prospech Združenia MVC a jeho členov. Členovia orgánov Združenia MVC si nevyplácajú nijaké odmeny za svoju prácu, napriek tomu, že ich organizačnou prácou sa tvorí 90 % príjmov Združenia. Pán primátor má ako každý iný člen, resp. štatutár člena sa o tejto skutočnosti presvedčiť nahliadnutím do účtovníctva Združenia MVC. Sám som mu túto možnosť už neraz ponúkol, žiaľ, záujem z jeho strany nikdy nebol.
Na záver len toľko: Pán primátor, prekonaj svoju nenávisť a pýchu a začni normálne komunikovať.

Milan Pavelka Predseda Združenia Malokarpatská vínna cesta

 


Ohodnoťte článok: