Zo zvodiek Mestskej polície

Máj 2014 / Prečítané 886 krát

• Dňa 14. 3. 2014 v čase o 16.40 h prijala stála služba mestskej polície Pezinok oznam, že za obytným domom na ulici Bystrická č. 5 v Pezinku, fajčia deti. Príslušníci mestskej polície z referátu objasňovania priestupkov zistili, že sa jedná o dve maloleté dievčatá. Ďalej bolo objasňovaním zistené, že cigarety im podal mladistvý 17 mladík, ktorému ich na požiadanie zakúpila neznáma osoba. Mladistvý Ivan S. sa dopustil protiprávneho konania tým, že podal a tým umožnil škodlivé užívanie inej návykovej látky (cigarety), osobe mladšej ako 18 rokov. Súčasne bol vykonaný pohovor s rodičmi maloletých dievčat. Mladistvý páchateľ priestupku bol v prítomnosti rodičov doriešený pokutou v blokovom konaní.
• Dňa 23. 3. 2014 v čase cca o 5.00 h pred budovou polyfunkčného objektu na ulici Holubyho č.16 v Pezinku neznámy páchateľ vytŕhal z kvetináčov okrasné stromčeky – tuje. Prezretím kamerových záznamov z kamerového systému mestskej polície, operatívno-pátracou činnosťou v teréne a osobnou a miestnou znalosťou príslušníkov mestskej polície bolo zistené, že páchateľmi uvedeného protiprávneho konania boli mladiství obyvatelia Mesta Pezinok.
Páchatelia tohto majetkového deliktu boli príslušníkmi referátu objasňovania priestupkov doriešení pokutou v blokovom konaní. Súčastne bol vykonaný pohovor s rodičmi mladistvých páchateľov priestupku a boli ochotní nahradiť spôsobenú škodu.
• Dňa 23. 4. 2014 v čase od 17.00 do 17.30 h neznámy páchateľ odcudzil vo dvore na Radničnom námestí č. 9 v Pezinku poškodenej Božene C. dámsky bicykel. Prezretím kamerových záznamov z kamerového systému mestskej polície, osobnou a miestnou znalosťou príslušníkov mestskej polície bolo zistené, že páchateľom uvedeného protiprávneho konania bol 59 ročný Štefan Š. bytom Viničné. Predmetný bicykel bol vypátraný v Meste Modra a vrátený nepoškodený majiteľke. Páchateľ priestupku proti majetku bol doriešený pokutou v blokovom konaní.
• Dňa 27. 4. 2014 v čase cca o 16.30 h na ulici L. Novomeského č. 8 v Pezinku neznámy páchateľ úmyselne odtrhol bleskozvod zo steny. Rýchlym zásahom hliadky mestskej polície Pezinok bolo páchateľovi zábránené, aby spôsobil väčšiu škodu, prípadne, aby kovový materiál odcudzil a speňažil za zlomok pôvodnej ceny veci. Následne bolo zistené, že sa jedná o obyvateľa nášho Mesta, 31 ročného Matúša O. Páchateľ priestupku proti majetku bol doriešený pokutou v blokovom konaní a bol ochotný nahradiť spôsobenú škodu.

 

(MsP)


Ohodnoťte článok: