Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa /ky základnej školy

Máj 2014 / Prečítané 869 krát

   Mesto Pezinok v zmysle ust. § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. s odkazom na ust. zákona č.552/2003 Z. z. vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa /ky Základnej školy s materskou školou, Orešie 3, Pezinok. Podrobné informácie o výberovom konaní, kvalifikačných predpokladoch, iných požiadavkách a požadovaných dokladoch sú na stránke www.pezinok.sk. Uzávierka prijímania prihlášok je 5. júna 2014 o 11.30 hod. Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu: Mestský úrad Pezinok, Radničné námestie č. 7, 902 14 Pezinok. Bližšie informácie: Mgr. Ľ. Štiglic, tel. č. 033/6901305

 


Ohodnoťte článok: