Blahoželáme

Marec 2014 / Prečítané 937 krát

  Dňa 16. 3. 2014 sa dožíva krásnych 90 rokov naša drahá mama, babka, prababka a svokra
Jozefína KLÁTILOVÁ
rod. Tahotná.
Touto cestou jej prajeme ešte veľa šťastných chvíľ
prežitých v kruhu rodiny.