Výstava grafík

Marec 2014 / Prečítané 757 krát

   V Mestskom múzeu v Starej radnici je až do 10. apríla nainštalovaná zaujímavá kolekcia grafík piatich pezinských výtvarných umelcov. Návštevníci výstavy tu môžu vidieť diela grafikov, akými sú Nana Furya, Igor Piačka, Katarína Vavrová, Peter Uchnár a Danica Tyková. Vyvážená kolekcia, ktorá je majetkom mesta, nás presviedča o tom, že v našom meste žijú výnimočne nadaní tvorcovia grafiky, ktorí nám robia svojou tvorbou dobré meno doma i v zahraničí.

 

(ra)