BSK: Centrum pre rodiny v kríze pomohlo takmer 830 rodinám

Marec 2014 / Prečítané 788 krát

   Už päť rokov sa môžu rodiny v zložitých životných situáciách obracať na Centrum pre rodiny v kríze, ktoré zriadil Bratislavský kraj. Pomoc poskytlo takmer 830 rodinám, pričom iba vlani to bolo 224 rodín. Základným cieľom centra je poskytnúť komplexnú, administratívne nenáročnú a bezplatnú pomoc.
   „ Záleží nám na tom, aby deti a rodičia v Bratislavskej župe mali kvalitné sociálne služby. Jednou z nich je aj možnosť riešiť svoju ťažkú životnú situáciu s profesionálmi, “ povedal predseda BSK Pavol Frešo.
   Centrum pre rodiny v kríze predstavuje dobre prepracovaný systém, ktorý koordinuje zástupca BSK. Služby centra sú určené trom cieľovým skupinám - rodinám pred rozvodom, počas rozvodu a po rozvode, deťom s poruchami správania a rodičom a deťom pred výkonom, vo výkone, alebo po výkone trestu. Klientom pomáha prostredníctvom telefonátov, listov, e-mailov či osobných stretnutí, ktoré realizujú najmä odborní poradcovia, psychológovia a terapeuti.
   Ako uvádza Bratislavský kraj na svojej oficiálnej internetovej stránke, obyvatelia môžu v prípade záujmu kontaktovať koordinátorku Centra pre rodiny v kríze Katarínu Janíkovú telefonicky na čísle 0911 523 026 alebo e-mailom na centrumprerodiny@region-bsk.sk .

 

(BSK)