Grinavský projekt parku bol definitívne zamietnutý

Marec 2014 / Prečítané 992 krát

   Projekt revitalizácie – obnovy parku v historickej časti Grinava Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR definitívne zamietlo. Dôvodom neschválenia žiadosti o nenávratné finančné prostriedky bol v prvom kole najmä rozpor s podmienkami poskytnutia pomoci, v druhom kole zase projekt na základe opätovného odborného hodnotenia nezískal potrebný počet bodov a bol zamietnutý. Konkrétne projekt získal 64 bodov, potreboval však získať minimálne 70 bodov.
   Projekt, na ktorom od začiatku participovalo mesto a občiansky aktivisti z Grinavy stál daňových poplatníkov viac ako 20 000 eur z rozpočtu mesta. Mesto zaplatilo za projektovú dokumentáciu ing. arch. Radoslavovi Rusnákovi odmenu vo výške 9 480 eur. Za inžinierske práce Ing. Meszárošovi zaplatilo 945 eur. Ďalej zaplatilo prenájom pozemkov v sume 1 200 eur ročne (v prípade SVP musí Mesto zaplatiť 1 415 eur za päť rokov, aj keď sa projekt nerealizuje). Firme Regionis SK, ktorá externe zabezpečovala žiadosť na grant Mesto vyplatilo 6 000 eur. Mesto muselo uhradiť aj ďalšie vyvolané investície, nerátajúc množstvo hodín, ktoré projektu venoval samotný primátor a pracovníci mestského úradu.
   Žiaľ, ani napriek maximálnemu úsiliu pracovníkov mesta a celého radu ďalších osôb, vrátane grinavských aktivistov, projekt finančné prostriedky z EÚ nezískal a bol definitívne zamietnutý.

 

(r)