Projekt prevencie kriminality pre samosprávy a obyvateľov

Marec 2014 / Prečítané 812 krát

   Predstavujeme vám projekt prevencie kriminality, ktorý vznikol za účelom upozorniť občanov na nástrahy všedného dňa. Projekt je zameraný na aktuálne témy v oblasti prevencie, ochrany a bezpečnosti majetku a zdravia. Cieľom je vyvarovať sa obvyklých chýb, ktorými bežne dávame príležitosť páchateľom. Naším zámerom je upozorniť vás ako predchádzať rizikovým situáciám, ako správne reagovať pri týchto situáciách a poradiť vám, aké zaujať stanovisko a kroky k zamedzeniu páchania trestnej činnosti.

Chráňte si svoje vlastníctvo zodpovedne Kriminálne činy spoľahlivo plnia stránky novín a vysielací čas televíznych novín. Žiaľ, drvivá väčšina prípadov sa deje opakovane aj vďaka tomu, že ľudia robia stále tie isté chyby. Podceňujú preventívne opatrenia a správajú sa rizikovo, čím páchateľom ponúkajú príležitosť. Správajte sa zodpovedne a chráňte si svoje vlastníctvo. Poradíme vám, ako.

Prevencia je najlacnejšia
„Napriek preventívnym aktivitám polície a samospráv sa právom domnievame, že občania sú stále slabo informovaní o tom, ako predchádzať kriminálnym činom. Poučenie až na vlastných chybách je to posledné, čo by si každý želal. Pripravili sme preto sériu populárno-náučných materiálov, ktoré prispejú k osvete a veríme, že preukázateľne znížia rizikové správanie ľudí," hovorí a upozorňuje Daniel Štubniak, špecialista na bezpečnosť a konateľ spoločnosti Kamerové systémy, s.r.o. a dodáva: „Projekt prevencie kriminality pre samosprávy a obyvateľov si kladie za cieľ v spolupráci so samosprávou vzdelávať občanov a predchádzať rizikovému správaniu, kriminalite a škodovým udalostiam na majetku a zdraví."
   Štatistiky sú neúprosné. Kriminalita je podľa jedného z posledných prieskumov piatym najvážnejším spoločenským problémom v Slovenskej republike. Podľa Odboru osobitného určenia Generálnej prokuratúry trestným činom dominuje násilná a majetková kriminalita. Často ide o ich kombináciu, napríklad v podobe lúpežných prepadnutí. Každá poisťovňa i každé okresné riaditeľstvo policajného zboru však môžu potvrdiť, že preventívne opatrenia preukázateľne znižujú riziko spáchania trestného činu, vandalizmus a iné sociopatologické javy. Preventívnymi opatreniami sa vytvárajú jednak podmienky na to, aby sa potenciálnym páchateľom ukázala správna cesta a jednak, aby sa im sťažilo páchanie trestnej činnosti.

Čo vás v škole nenaučia
Bolo by naivné myslieť si, že len poctivé zamykanie dverí domu, auto zaparkované pod lampu a zložité heslá v mobilnom telefóne a počítači, dokážu zlodejov odradiť. Vidinu ľahkého zisku hodnotných predmetov dokážu pretaviť do neuveriteľne prešpekulovaných spôsobov ako prekonať zámky, heslá a iné prekážky.„Občania dobre poznajú linku 158 alebo 112. Mali by však mať čo možno najširšiu predstavu o ochranných prostriedkoch a zariadeniach od zložitých zámok cez alarmy, imobilizéry, až po kamerové systémy a Pult centralizovanej ochrany. Obdobne by mali vedieť, na aké služby majú nárok a na koho sa v prípade, že sa stanú obeťou kriminálneho činu, majú obrátiť," tvrdí D. Štubniak. Poznať, kedy a za akých podmienok sa najčastejšie dejú krádeže, aké nástroje zlodeji používajú a akými zbraňami najčastejšie útočia násilníci, to sú informácie, ktoré sa v škole bežne nevyučujú.

Zodpovedný občan
Určite je vhodnejšie, ak sa o možnostiach ochrany a obrany dozvedajú občania serióznou cestou od odborníkov a nie prostredníctvom čiernej kroniky, bulváru a amerických kriminálnych seriálov. Zodpovedný, poučený a uvedomelý občan dokáže pôsobiť preventívne i na svoje okolie. Veľa informácií sa šíri ústnym podaním. Dobrá susedská komunita dokáže koordinovane postupovať napríklad pri inštalácii kamerového systému, zodpovedne zamykať vchodové dvere a rýchlejšie odhaľovať podozrivé činy či osoby. Ucelené materiály týkajúce sa prevencie sú navyše vhodným podkladom pre rôzne semináre a workshopy.

Viete, že...
...čím máte majetok poistený na vyššiu poistnú sumu, tým sofistikovanejšie zabezpečovacie prvky sú poisťovňou vyžadované? Najprv nastupuje prevencia a až potom poistenie a represie.

 
Pokračovanie v budúcom čísle Pezinčana.

 


Ohodnoťte článok: