Marec venovaný knihám

Marec 2014 / Prečítané 754 krát

   Kniha je už po stáročia verným spoločníkom ľudí. O jej rozšírenie v Európe sa pričinil najmä Nemec Johann Gutenberg, ktorý sa v roku 1443 preslávil vynájdením mechanickej kníhtlače. Odvtedy sa popularita kníh stupňovala, až kým sa nestali bežnou súčasťou života aj pre bežných čitateľov. Za posledné desaťročia slúžia knihy dospelým, ale i deťom od útleho veku. Najskôr boli predovšetkým prostriedkom vzdelávania, no veľmi rýchlo získali aj zábavnú funkciu. Ich dôležitosť v živote človeka v súčasnosti na Slovensku zdôrazňuje mesiac marec, ktorý bol v roku 1955, teda za čias bývalého Československa, vyhlásený za mesiac knihy.
   O tento prívlastok sa zaslúžil slovenský buditeľ, ľudový spisovateľ Matej Hrebenda, ktorý sa narodil a aj zomrel práve v marci. Ku knihám inklinoval už od mladého veku, ale časom ho začal zrádzať jeho zrak. Keď ho napokon úplne stratil a nemohol sám čítať, začal prosiť iných ľudí aby mu čítali. Vďaka tomu sa významne pričinil o šírenie slovenskej knižnej kultúry a osvety po celom Slovensku. Knihy sa dostali aj k ľuďom, ktorí by si k nim pravdepodobne sami cestu nechceli alebo nemohli nájsť. Po smrti Mateja Hrebendu nadviazali na jeho poslanie šírenia vzdelanosti slovenské knižnice.
   Marcu ako mesiacu knihy bola už od jeho počiatku venovaná veľká pozornosť zo strany štátu. Organizovali sa veľké celoštátne oslavy, podujatia, kvízy. Centralizovaný charakter osláv sa zmenil až po roku 1989 a po rozpade Československa, kedy sa úlohy zviditeľňovania mesiaca kníh chopili predovšetkým knižnice. V ostatných rokoch, v období keď na scénu nastúpili elektronické médiá a odsunuli tie tlačené do úzadia, bol marec premenovaný na mesiac knihy a internetu. Kniha sa tomuto trendu prispôsobila a veľa publikácií je už dnes dostupných aj v elektronickej podobe.
   Mesiacu knihy a internetu každoročne venuje pozornosť aj Malokarpatská knižnica v Pezinku a pripravuje pre svojich čitateľov a verejnosť rozličné akcie. Určené sú ako detským tak aj dospelým záujemcom. Bodkou za marcom - mesiacom knihy bude Týždeň slovenských knižníc. Tento rok sa uskutoční od 31. marca do 6. apríla a bude tiež plný podujatí.

 

(KG)

 


Ohodnoťte článok: