Kolotoč kníh prehĺbil vzťah k čítaniu

Marec 2014 / Prečítané 768 krát

   Čítanie je najdôležitejšou zo všetkých schopností, ktoré sa dieťa v celom svojom živote naučí, a preto má veľmi dôležité miesto aj vo vyučovacom procese.
V priebehu šiestich mesiacov sme zorganizovali v spolupráci s Juliou Štefekovou (študentkou Trnavskej univerzity) a Malokarpatskou knižnicou osem stretnutí, ktoré boli zamerané na vybrané diela slovenských autorov. Cieľom tohto projektu, výchovného programu bolo motivovať deti k čítaniu. Tieto stretnutia pozostávali z rôznych aktivít , ktoré nielen rozvíjali tvorivosť, nápaditosť, fantáziu, ale aj prehlbovali vzťah žiakov k literárnemu dielu, oboznamovali deti s tvorbou a životom daného autora.
Na prvom stretnutí sa deti zoznámili prostredníctvom rôznych aktivít s realizátorkou projektu.
   Druhé stretnutie sa týkalo knižky Tuláčik a Klára od Erika Jakuba Grocha, ktorú sme si prečítali počas vyučovacích hodín, kde sa deti zhovárali o strachu a jeho prekonávaní pod padákom.
Tretie stretnutie bolo pre deti tvorivejšie, pretože mali dokončiť príbeh od Márie Grznárovej z knižky Maťko a Kubko. Počas čítania sa deti oboznámili aj so zastaranými slovami.
Štvrté stretnutie sa realizovalo so Snehuliakom s horúcim srdcom. Prečítať túto knižku bolo potrebné preto, aby si deti uvedomili dôležitosť dobrých ľudských vlastností, ako priateľskosť, dobrosrdečnosť, ústretovosť.
Počas ďalšieho stretnutia sme cestovali loďou ako piráti. V priebehu plavby sme si prečítali zaujímavosti o živote a konaní pirátov. Navštívili sme Španielsko, kde sa deti oboznámili s jednotlivými najznámejšími pamiatkami. Na konci sme objavili poklad, v ktorom čakali pirátov jednotlivé úlohy.
   Ďalšie zaujímavé sedenie patrilo knižke o Dušanovi, ktorý frflal a papuľoval. Cieľom aktivít detí, súvisiacich s týmto literárnym dielom bolo sebauvedomenie, sebahodnotenie a dôvera.
   Na záver mali deti na papier pripevnený na chrbát spolužiakov napísať ich pozitíva a návrhy na odstránenie negatívnych vlastností.
   Pomocou aktivít, ktoré sa realizovali na hodine čítania, sa podporili u detí nielen predstavivosť, morálne sebavedomie, ktoré formuje postoj k životu a prispieva k šíreniu úcty, ale prehĺbil sa aj ich vzťah ku knihe. V nasledujúcich mesiacoch by sme sa chceli naďalej venovať prehlbovaniu a upevňovaniu tohto vzťahu.

 

PaedDr. Monika Fintorová, ZŠ Kupeckého