Komisia športu podporuje cajlanských futbalistov

Marec 2014 / Prečítané 803 krát

   Po notoricky známych útokoch na majetok i členov cajlanského futbalového klubu, ktoré musela opakovane riešiť mestská polícia i Policajný zbor Slovenskej republiky, sa Komisia športu ako poradný orgán MsZ združujúci zástupcov väčšiny relevantných športových klubov pôsobiacich v našom meste, na svojom zasadnutí 3. marca 2014 jednomyseľne uzniesla na tomto vyhlásení:
   Komisia športu pri Mestskom zastupiteľstve v Pezinku vyjadruje podporu futbalovému klubu CFK Pezinok – Cajla a apeluje na príslušné orgány, aby zaistili bezpečnosť športovcov, najmä mládeže.

 

Komisia športu pri MsZ Pezinok

 


Ohodnoťte článok: