Výzva na podávanie nominácií na ocenenie Športovec roka mesta Pezinok

Marec 2014 / Prečítané 863 krát

   Komisia športu pri MsZ v Pezinku vyzýva všetky športové subjekty, pôsobiace v meste Pezinok ako aj širokú verejnosť, aby sa zapojili do nominácií na ocenenie Športovec mesta Pezinok za rok 2013. Na základe nominácií bude hlasovaním členov komisie športu pri MsZ v Pezinku určené poradie v jednotlivých kategóriách. Následne po zverejnení nominovaných športovcov bude umožnené širokej verejnosti voliť najpopulárnejšieho športovca roka 2013. Víťazi ankety budú vyhlásení a ocenení dňa 14. 6. 2014 pri slávnostnom odovzdávaní mestských ocenení. Hodnotiť sa budú nasledovné kategórie:

1. Najlepší športovec – senior
2. Najlepšia športovkyňa – senior
3. Najlepší mládežnícky športovec/mládežnícka športovkyňa
4. Najlepší športový kolektív – seniori
5. Najlepší mládežnícky športový kolektív
6. Najlepší tréner
7. Najlepší tréner mládeže
8. Najlepší športovec/športovkyňa so zdravotným hendikepom
9. Najpopulárnejší športovec roka (hlasuje verejnosť)

V návrhu (nominácii) treba uviesť:
1. Meno a priezvisko športovca, v prípade kolektívu názov družstva
2. Šport, za ktorý by mal byť ocenený
3. Veková kategória (senior, alebo mládež), najlepšie uviesť rok narodenia alebo vek
4. Vzťah k mestu Pezinok (rodák, obyvateľ, športovec za Pezinský klub a pod.)
5. Stručné zdôvodnenie (napr. úspechy za rok 2013, ktoré dosiahol, prípadne iné zásluhy, za ktoré by mal byť ocenený)
Návrh – nomináciu môže podávať právny subjekt, športový klub alebo fyzická osoba bez ohľadu na to, či je alebo nie je obyvateľ Pezinka. Nominovaný nemusí byť obyvateľom Pezinka, ale musí mať k mestu vzťah. Napr. športuje za mimopezinský klub, ale narodil sa alebo býva v Pezinku. Alebo nie je Pezinčan, ale dosiahol významné výsledky v Pezinskom klube a pod.
Návrhy – nominácie je potrebné zaslať najneskôr do 16. 4. 2014 na adresu: maria.odehnalova@msupezinok.sk  alebo doručiť na Mestský úrad v Pezinku na adresu:

MsÚ Pezinok
Mária Odehnalová
Radničné námestie 7
902 01 Pezinok

   Po spracovaní nominácií bude prostredníctvom webovej stránky TV Pezinok a webovej stránky mesta Pezinok umožnené hlasovať širokej verejnosti v ankete v kategórii najpopulárnejší športovec roka. Hlasovanie bude možné v období od 3. 5. 2014 do 20. 5. 2014.

 

(pa)

 


Ohodnoťte článok: