Účet Pro Bozen

Marec 2014 / Prečítané 778 krát

   O účte Pro Bozen, ktorý bol zriadený v minulom roku, aby slúžil na záchranu historických pamiatok, podporu kultúry a umenia a revitalizáciu prírody, sme už písali niekoľkokrát. V minulom roku sme z tohto účtu podporili niekoľko významných projektov, okrem iného aj vydanie knihy o Eugenovi Suchoňovi a knihy „Tragédia pezinských židov“ v angličtine. Tiež sme rovnakým dielom – 500 eurami podporili jubilejné Keramické trhy a festival Dychovky v preši. Celkovo sme v roku 2013 podporili projekty sumou 2590 eur. V tomto roku to už bola finančná podpora vydania knihy pre deti spisovateľa Júliusa Balca (700 eur ) a účelovej publikácie o dejinách archívnictva v našom regióne „60 rokov Okresného archívu v Modre“ (400 eur). Dnešný stav na účte je 2008,90 €. Všetkým doterajším darcom srdečne ďakujeme.
Dovoľujeme si zároveň upozorniť, že v prípade finančného daru na tento účet Pro Bozen mesta Pezinok je treba uviesť tento tvar účtu: IBAN SK 36 5600 0000 0066 0200 1024
  

Všetkým darcom ďakujeme. Mesto Pezinok