Pomôžte aj vy pri príprave výstavy

Marec 2014 / Prečítané 774 krát

   Ako sme už informovali aj v minulých číslach Pezinčana, Mesto Pezinok spolu s Mestským múzeom a Malokarpatským múzeom v Pezinku pripravuje výstavu pri príležitosti stého výročia začiatku Prvej svetovej vojny. Okrem výstav pripravujeme aj vydanie publikácie o účasti obyvateľov Pezinka a okolitých obcí v Prvej svetovej vojne, ale aj o živote ľudí v zázemí. Obraciame sa preto s prosbou na obyvateľov Pezinka, ktorí vlastnia akékoľvek písomné, či iné hmotné dokumenty týkajúce sa obdobia Prvej svetovej vojny a účasti ich rodinných príslušníkov v nej, aby nám ich dovolili zdokumentovať, vyhotoviť kópie a prípadne s ich súhlasom použiť pri príprave výstav a publikácie. Dobové dokumenty máme záujem si len zapožičať, preštudovať a neporušené obratom vrátiť. Podrobné informácie poskytnú odborní pracovníci Mestského múzea alebo Malokarpatského múzea. V tomto čísle uverejňujeme prvý z historických dokumentov, ktoré sa nám podarilo získať. Je ním korešpondenčný lístok vojnového zajatca Pezinčana Petra Chovanca, ktorý poslal v roku 1916 svojej manželke do Pezinka z ruského zajateckého tábora v Taškente. Prosíme ich potomkov, aby sa nám ozvali, prípadne poskytli viac informácií. Spomínaná rodina bývala v hornej časti dnešnej Holubyho ulice, vtedy ulice grófa Štefana Sečényho. Originál listu sa nachádza na sekretariáte primátora a je rodine k dispozícii.

 

(ra)

 


Ohodnoťte článok: