Opakovaná výzva na odstránenie nepovolených reklamných zariadení

Marec 2014 / Prečítané 793 krát

   Nakoľko v meste Pezinok pribudli od poslednej revízie vykonanej v roku 2010 nelegálne umiestnené informačné, reklamné a propagačné zariadenia, pristupuje mesto k ich opätovnej podrobnej kontrole. Mesto Pezinok preto vyzýva majiteľov reklamných zariadení na území mesta, ktorí svoje informačné, reklamné a propagačné zariadenia umiestnili bez náležitých povolení, ktoré určuje zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, ako aj nariadenia mesta. Pôvodný termín legalizovania bol do 31. marca 2014. Vedenie mesta rozhodlo o predĺžení tohto termínu až do konca apríla tohto roka.
   Po tomto termíne mesto nelegálne zariadenia odstráni na náklady majiteľa alebo vlastníka pozemku, na ktorom je zariadenie umiestnené. Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku jednoznačne vyžaduje povolenie Stavebného úradu pre informačné, reklamné a propagačné zariadenia, pokiaľ sú umiestnené na miestach viditeľných z verejných priestorov a pokiaľ sú spojené so stavbou alebo pozemkom.

 

(ra)


Ohodnoťte článok: