Ekologická havária – rok po

Marec 2014 / Prečítané 790 krát

   Druhý marcový víkend uplynul rok odvtedy, čo muselo vedenie mesta a kompetentné orgány riešiť ekologickú haváriu v kanalizácii v lokalite Dolná tehelňa a v potoku Saulak. Vo vode boli vtedy zistené ropné látky. Okamžite zasiahli profesionálni hasiči a kontaminovaná zemina bola odvezená a zneškodnená. Ako jedna z príčin znečistenia bolo už vtedy predpokladaný možný únik ropných látok z neznámej cisterny, ktoré sa následne dostali do kanalizácie a ňou aj do potoka.
   Pri podrobnej obhliadke kanála bol nájdený na súkromnom pozemku biely poklop s varovaním pred nebezpečenstvom v ruskom jazyku s vyznačenou lebkou a prekríženými hnátmi. Vedenie mesta okamžite vyzvalo na spoluprácu všetky dotknuté orgány.
   Vtedy všetky zúčastnené strany vyjadrili nádej, že pôvodca znečistenia bude odhalený a neznámy objekt bude v garancii kompetentných štátnych úradov odstránený. Dodnes sa tak nestalo a štátne orgány (úrady) si tento problém prehadzujú ako horúci zemiak. Mesto medzitým zabezpečilo prieskum georadarom, ktorý presne určil tvar objektu pripomínajúci cisternu a žiadalo opakovane o urýchlene konanie. Odpoveďou bolo odporučenie, aby teleso odstránilo na svoje náklady Mesto. Keďže sa celý rok, napriek opakovaným výzvam mesta nič nedialo, zaslal primátor Oliver Solga oficiálny list ministrovi životného prostredia Petrovi Žigovi. Požiadal ho, aby jeho úrad vydal podnet kompetentným orgánom štátu na odstránenie tohto objektu ako zdroja možnej ďalšej ekologickej havárie. Našich čitateľov budeme o krokoch ministerstva informovať.

 

(r)

 


Ohodnoťte článok: