Pezinčania nechcú splynovaciu elektráreň

Marec 2014 / Prečítané 787 krát

   Už v minulom čísle Pezinčana sme informovali, že Spoločnosť Brilant SK plánuje na Šenkvickej ceste postaviť splynovaciu elektráreň. Ročne v nej chce zhodnotiť viac ako 17 000 ton komunálneho odpadu. Mestu bola z Ministerstva životného prostredia doručená žiadosť na zaslanie stanoviska v súvislosti s posudzovaním vplyvov na životné prostredie. Mesto sa k tomuto procesu vyjadrilo v zákonom stanovenej lehote. Primátor Oliver Solga tlmočil médiám negatívne stanovisko k tomuto projektu, keďže zámer spoločnosti je v nesúlade s územným plánom. Primátor sa v tejto súvislosti stretol aj s Mgr. Zuzanou Čaputovou a Jaroslavom Pavlovičom, predstaviteľmi občianskych aktivistov. Nesúhlasné stanovisko prezentovala aj Anna Zemanová, poslankyňa BSK, s ktorou primátor o probléme hovoril. Zamietavé stanoviská dali aj právnicke osoby, ktoré majú svoje podnikateľské aktivity v lokalite Panholec.
   Odmietavé stanovisko mesta k projektu je dané niekoľkými faktormi, z ktorých najdôležitejší je nesúlad s platným územným plánom mesta, možný negatívny vplyv na životné prostredie, komplikované dopravné napojenie a záťaž na jestvujúcich komunikáciách. Petíciu proti výstavbe splynovacej elektrárne podpísalo viac ako 1800 občanov nielen z Pezinka, ale aj z okolitých obcí.
   Dňa 18. marca sa uskutočnilo na Ministerstve životného prostredia za účasti viceprimátora Miloša Andela, právnika Mateja Tarbaja, vedúcej oddelenia ŽP Renáty Klimentovej a Barbory Zvolenskej (odd. výstavby) prerokovanie rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti. Na toto prerokovanie MŽP SR nepozvalo zástupcov verejnosti. Vznesených bolo celkovo 34 pripomienok. Prekvapením bola informácia, že investor uvažuje aj nad umiestnením splynovacej elektrárne na inom pozemku v katastri Pezinka. O novej lokalite neuviedol však nič podrobnejšie. Mesto sa bude vyjadrovať k vyhodnoteniu a k stanoviskám MŽP SR v zákonom stanovenej lehote. Vedenie mesta bude obyvateľov Pezinka o ďalších krokoch informovať.

 

(ra)