Mestské zastupiteľstvo rokovalo mimoriadne

Marec 2014 / Prečítané 856 krát

   Mimoriadne zasadanie Mestského zastupiteľstva v Pezinku sa uskutočnilo 18. marca. Poslanci prerokovali a schválili bez pripomienok jeho hlavný bod a to finančné prostriedky na podporu športu, kultúry a sociálnej starostlivosti na tento rok. Športovci dostali z rozpočtu mesta dotácie vo výške 80 000 €, kultúra 50 000 € a na sociálnu výpomoc bolo schválených 20 000 €. Schváleniu v zastupiteľstve predchádzalo posudzovanie žiadostí v jednotlivých komisiách. Tie podrobne vyhodnotili žiadosti občianskych združení a jednotlivcov a predložili ich na schválenie zastupiteľstvu.

 

(r)

 


Ohodnoťte článok: