Vážení spoluobčania, milí Pezinčania,

Marec 2014 / Prečítané 840 krát

   v dňoch 18. – 21. apríla spolu oslávime Veľkonočné sviatky, ktoré sú nielen pripomenutím ukrižovania a oslavou vzkriesenia božieho syna Ježiša Krista, ale predstavujú aj symbol víťazstva života nad smrťou, jari nad zimou, dobra nad zlom. Spomínané sviatky sú tiež hľadaním a nachádzaním novej životnej energie tvárou v tvár prebúdzajúcemu sa životu. Znovuzrodenie živej prírody nás právom napĺňa optimizmom a prísľubom budúcej úrody. Veľká noc je symbolickým naznačením cesty a novou nádejou nielen pre kresťanov, ale pre všetkých ľudí, pre ktorých dobro, ľudskosť, šírenie pokoja a pravdy, ale i nezištná pomoc blížnym je prirodzenou súčasťou ich životov. Aj v mene obete, ktorú svojou smrťou na kríži priniesol spasiteľ Ježiš Kristus.
   Veľká noc môže byť pre nás všetkých rovnako oslavou nového života ako aj impulzom a inšpiráciou k pozitívnemu smerovaniu do ďalších dní, týždňov a mesiacov, ktoré sú ešte pred nami.
   Želám vám preto, vážení spoluobčania, pokojné prežitie Veľkonočných sviatkov v kruhu vašich najbližších, vašich rodín a priateľov.

 

Oliver Solga, primátor mesta Pezinok

 


Ohodnoťte článok: