2 % z daní pre ZUŠ E. Suchoňa

Február 2014 / Prečítané 1449 krát

   Vážení rodičia a priatelia ZUŠ E. Suchoňa! Komu sa rozhodnete venovať svoje už zaplatené 2% dane z príjmu za rok 2013? Pomôžte žiakom ZUŠ Eugena Suchoňa a poukážte danú sumu na naše „Občianske združenie pri Základnej umeleckej škole Eugena Suchoňa v Pezinku.“
   Sídlo združenia: ZUŠ E. Suchoňa, M. R. Štefánika 9, 90201, Pezinok, IČO: 42259207, Č. účtu: SK7602000000003085569258

Získané finančné prostriedky použijeme na:
- potreby vyučovania, reprezentácie, nástrojového a technického vybavenia školy
- podporu prezentácie študijných výsledkov žiakov ZUŠ
- pomoc škole pri organizovaní mimo vyučovacích činností spojených so vzdelávaním, prezentáciou a propagáciou žiakov.

   Tlačivo typu Vyhlásenie o poukázaní 2% zaplatenej dane s vyplnenými údajmi o prijímateľovi nájdete na: www.zuspezinok.sk 
   Stačí vyplniť údaje o daňovníkovi a odovzdať ho spolu s Potvrdením o zaplatení dane do konca apríla 2014 daňovému úradu v mieste bydliska.

 

Ďakujeme

 


Ohodnoťte článok: