Prečo je grinavská kanalizácia nekonečným príbehom?

Február 2014 / Prečítané 1405 krát

   Hlavným problémom obyvateľov grinavskej časti mesta je už viac ako desaťročie chýbajúca kanalizácia. Vybudovanie kanalizácie, ktorá by odvádzala splaškovú vodu do centrálnej čistiarne, bolo a stále aj je snahou vedenia mesta a poslancov, ako aj väčšiny obyvateľov tejto časti mesta. Dôležitosť tejto investície si dlhodobo uvedomuje aj vedenie Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, ktoré s výstavbou opakovane počítalo aj vo svojej investičnej činnosti, a to už niekoľko rokov. Ešte v roku 2002 dalo mesto spoločnosti Hydroteam vypracovať projektovú dokumentáciu, v roku 2008 bola aktualizovaná, prebehol proces jej schválenia a opakovaného pripomienkovania občanmi grinavskej časti mesta. Nasledoval niekoľkoročný proces identifikácie vlastníkov pozemkov, často neznámych vlastníkov alebo neprededených pozemkov.
Mesto potom začalo uzavierať s majiteľmi pozemkov zmluvy o zriadení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena. Bolo ich okolo tristo. Špeciálne na tento účel prijalo Mesto aj právničku, ktorá zmluvy pripravovala. K dnešnému dňu ešte stále zostáva majetkovo-právne vysporiadať niekoľko desiatok zmlúv, ktoré sú brzdou úspešnosti celého procesu. V tomto prípade však nepomôže nič iné, len dobrá vôľa a ústretovosť zo strany vlastníkov pozemkov, obyvateľov grinavskej časti mesta. Tieto informácie o súčasnom stave uverejňujeme aj preto, aby nevznikol dojem, že Mesto nekoná a že teda vinu za súčasný stav nesie Mestský úrad v Pezinku. Ten, naopak, vyvíja maximálne úsilie pre zdarné ukončenie celého projektu. Zároveň však prosíme Grinavanov aby apelovali na svojich spoluobčanov, ktorí ešte nemajú vysporiadané pozemky potrebné na výstavbu kanalizácie.

 

(ra)

 


Ohodnoťte článok: