Pomôžte pri príprave výstavy

Február 2014 / Prečítané 1412 krát

   Mesto Pezinok spolu s Mestským múzeom a Malokarpatským múzeom v Pezinku pripravuje výstavu pri príležitosti stého výročia začiatku Prvej svetovej vojny. Okrem výstav pripravujeme aj vydanie publikácie o účasti obyvateľov Pezinka a okolitých obcí v Prvej svetovej vojne, ale i o živote ľudí v zázemí. Obraciame sa preto s prosbou na obyvateľov Pezinka, ktorí vlastnia akékoľvek písomné či iné hmotné dokumenty týkajúce sa obdobia Prvej svetovej vojny a účasti ich rodinných príslušníkov v nej, aby nám ich dovolili zdokumentovať, vyhotoviť kópie a prípadne s ich súhlasom použiť pri príprave výstav a publikácie. Dobové dokumenty máme záujem si len zapožičať, preštudovať a neporušené obratom vrátiť. Podrobné informácie poskytne primátor Oliver Solga alebo odborní pracovníci Mestského múzea alebo Malokarpatského múzea.

 

(ra)


Ohodnoťte článok: