Bude v Pezinku splynovacia elektráreň?

Február 2014 / Prečítané 1847 krát

   Spoločnosť Brilant SK plánuje v okrajovej časti mesta postaviť splynovaciu elektráreň za osem miliónov eur. Ročne v nej chce zhodnotiť vyše 17 000 ton komunálneho odpadu. Toľko správa z tlače.

   Touto informáciou sa zaoberalo Mestské zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadaní 18. februára. To vzalo na vedomie informáciu o plánovanej výstavbe splynovacej elektrárne tak, ako ju priniesli médiá už dva dni predtým. Zaviazalo vedenie mesta, aby sa k projektu vyjadrilo v rámci schvaľovacieho procesu skúmania vplyvov na životné prostredie, ale najmä aby získalo všetky potrebné a kvalifikované informácie o tomto projekte. V pondelok 17. 2. sa informáciou o tomto zámere zaoberalo aj kolégium primátora, pretože Mestu bola z Ministerstva životného prostredia doručená na vedomie informácia a dokumentácia o žiadosti spoločnosti Brilant SK na vypracovanie posudzovania vplyvov na životné prostredie. Mesto, rovnako ako verejnosť, má právo sa k tomuto procesu vyjadriť do 21 dní.
   Pre Slovenskú televíziu sa za mesto Pezinok vyjadril primátor Oliver Solga, ktorý tlmočil negatívne stanovisko k tomuto projektu, keďže Mesto doteraz poskytlo spoločnosti len územnoplánovaciu informáciu, ktorá nie je v súlade s týmto zámerom. Rovnako vedúca oddelenia životného prostredia Ing. Renáta Klimentová potvrdila, že mestu nebol predložený žiaden projekt na záväzné stanovisko ani technická dokumentácia na vyjadrenie k podnikateľskému zámeru. Primátor informoval o zámere Mgr. Zuzanu Čaputovú ako predstaviteľku občianskych aktivistov a členku Komisie územného plánovania, výstavby a životného prostredia pri MsZ a stretol sa s Petrom Fitzom starostom Šenkvíc, ktoré sú tiež týmto projektom dotknuté.
   Odmietavé stanovisko mesta k projektu je dané niekoľkými faktormi, z ktorých najdôležitejší je nesúlad s platným územným plánom mesta, možný negatívny vplyv na životné prostredie, komplikované dopravné napojenie a záťaž jestvujúcich komunikácií.

 

(r)


Ohodnoťte článok: