Opakovaná výzva na odstránenie nepovolených reklamných zariadení

Február 2014 / Prečítané 1532 krát

   Nakoľko v meste Pezinok pribudli od poslednej revízie vykonanej v roku 2010 nelegálne umiestnené informačné, reklamné a propagačné zariadenia, pristupuje mesto k ich opätovnej podrobnej kontrole. Mesto Pezinok preto vyzýva majiteľov reklamných zariadení na území mesta, ktorí svoje informačné, reklamné a propagačné zariadenia umiestnili bez náležitých povolení, ktoré určuje zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, ako aj nariadenia mesta, aby si tieto zariadenia zlegalizovali do 31. marca 2014. Po tomto termíne mesto nelegálne zariadenia odstráni na náklady majiteľa alebo vlastníka pozemku, na ktorom je zariadenie umiestnené. Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku jednoznačne vyžaduje povolenie Stavebného úradu pre informačné, reklamné a propagačné zariadenia, pokiaľ sú umiestnené na miestach viditeľných z verejných priestorov a pokiaľ sú spojené so stavbou alebo pozemkom.

 

(ra)

 


Ohodnoťte článok: